tr

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Nedir?

  • Ekip yöneten, yönetim becerileri ve liderlik açısından kendilerini geliştirmek isteyen liderlerin veya lider adaylarının aldığı bir koçluk hizmetidir.
  • Kişilere, liderliğin öğrenilebilir ve öğretilebilir bir düşünce yapısı ve beceri olduğunu fark ettirerek, yaşamlarının her alanında kullanmalarını sağlamaya yöneliktir. 
  • Aynı zamanda düşünce kalıpları, anda kalma becerisi ve duygu yönetimi konuları üzerinde durur.

Yapılan araştırmalara göre;

ü  Çoğunlukla önceki görevlerindeki performanslarına göre değerlendirilen yeni yöneticilerin %40’ı ilk 18 ayda başarısız oluyor.

ü  Koçluk alan kişilerin %70’i işteki performanslarının arttığını, %80’i ise işte özgüvenlerinin arttığını ifade ediyor.

ü  Özellikle Y ve Z kuşağı çalışanlar, sınıf içi eğitimlerden ziyade birebir koçluğun kendileri için daha değerli olduğunu ifade ediyorlar.

ü  Şirketlerin %86’sı insan kaynakları yatırımlarını koçluğa yönlendirdiklerini ifade ediyorlar.

ü  Yüksek performanslı şirketlerin %61’i koçluk kültürüne sahipler.

ü  İngiltere’de 100 yönetici üzerinde yapılan araştırma, yönettikleri birimlerdeki ROI (Return on Investment) değerlerinin koçluk süreci sonunda 5,7 kat arttığını gösteriyor.

ü  Koçluk kültürüne sahip şirketlerin çalışan bağlılığı ortalamanın %30 üzerinde bulunuyor.

Yönetici Koçluğu kimler için

ü  Üst ve orta düzey yöneticiler başta olmak üzere her seviyedeki
yöneticiler,

ü Liderlik ya da yönetim özelliklerini geliştirmek,

ü  Şirket veya sektördeki değişimleri yönetmek konusunda destek almak,

ü  İletişimini iyileştirmek ve ekip motivasyonu ve yönetimi konusunda
gelişmek,

ü  Kariyer gelişiminde netleşmek,

ü  Performansını artırmak isteyen yöneticiler

ü  Yeni bir göreve atanan yöneticiler

ü  Bir üst pozisyonu hedefleyen yöneticiler

 

ü Yüksek potansiyelli çalışanlar

Şirketlerde yönetici koçluğunun etkisi

ü  Değerli çalışanları elde tutma

ü  Çalışan memnuniyetinde artış

ü  Sorunlarda daha hızlı çözüm

ü  Hedef belirleme ve doğru stratejiler