tr

Berard Nedir?

Berard Nedir?

Berard AİT İşitsel Algı Gelişimi Nedir?

Berard Metodu (İşitsel Algı Gelişimi) bilginin işlenmesine ve kullanılmasına yönelik gelişmeye yardımcı olan, zihnin öğrenme mekanizmasını ve gücünü harekete geçiren, bireyin kişisel performansını etkili şekilde kullanmasını sağlayan bir metottur. Bir terapi ya da tedavi değildir, bir eğitimdir.

Etkisi klinik araştırmalarla kanıtlanmış bir işitsel algı gelişimi yöntemidir.

İşitsel Algı Gelişimi olarak adlandırılan Berard Metodu ile ilköğretim ya da üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklardan, mesleki sınavlara hazırlanan yetişkinlere, dikkat eksikliği olan bir öğrenciden algısı yavaş otizmli bireye, konsantrasyonu zayıf çalışanlardan iş hayatında sorun yaşamaya başlayan yöneticilere kadar herkes faydalanabilmektedir.

Dr. Berard, işitsel durumun davranışlarımızı yönlendirdiğini savunmaktadır. Yani nasıl işitiyorsak öyle davranıyoruz.

Sesleri duymamız ile dış dünyayı algılamamız birbiriyle bağlantılıdır. Algı kavramaya, kavrama da davranışa yol açmaktadır. Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim ve davranış bozukluğu gibi pek çok soruna neden olabilmekte ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturmaktadır.

Berard metodunun amacı, öğrenmede çok etkili olan işitsel algıyı güçlendirmek ve işitsel dengesizliği ortadan kaldırmaya destek olmaktır.

Berard Metodunun Uygulanışı:

Berard metodu, müziğin özel bir cihazla işlenerek dinletilmesi yoluyla, bir seansta yarım saat toplam 20 seans uygulanmaktadır.

Uygulamada müzik, normal formunda değil, kesintili, yükselip alçalarak gelmektedir.

Bu cihaz sayesinde zihindeki pasif haldeki hücreler harekete geçmekte ve bir çeşit zihin jimnastiği olmaktadır.

Okullardaki geleneksel öğrenme metotları ezbere dayanmakta ve beynin sadece sol lobunu işin içine katmaktadır. Halbuki sayısal ve mantıksal konularda beynin sağ lobuna göre üstün olan sol lop, hafıza gücü ve yaratıcı düşünme gibi konularda beynin sağ lobuna göre zayıftır.

Berard metodunu uygulamada kullanılan bu cihaz, çok özel tempo ve frekanslar içerecek şekilde müziği modüle ediyor ve bu sayede beynin her iki lobunun da öğrenmenin içine katılmasını, bilgilerin hem kolay öğrenilmesini, hem de kalıcı hafızada tutulmasını sağlıyor.

Sonuçta tembel olan/kullanılmayan hücreler harekete geçiyor, zihin kapasitesi de en yüksek şekilde kullanılmış oluyor. Bu da var olan ancak kullanılmayan yeteneklerin çok daha iyi düzeyde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Metodun uygulanmasında minimum yaş, 3’tür.

Unutulmamalıdır ki bu bir tedavi yöntemi değil, bir eğitim sistemidir. Metodun uygulandığı kişi en fazla 6 aylık bir süreç sonunda mevcut durumundan daha iyi duruma gelmektedir.

Metodun hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.

Berard Metodunun Etkileri

Yöntemde sağ kulağın duyma ve dinleme becerisini geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sağ kulağa verilen müzik beynin sol tarafına giderek, sol beynin işlevi olan algı, odaklanma, yorumlama ve yaratıcı düşünme gibi işlevleri daha aktif hale getirerek çocukta olumlu yönde ilerleme, gelişme kaydedilmesine yardımcı olur.

“Berard AIT Metodu, işitsel algılama potansiyelimizi üst seviyede kullanmamızı sağlayan bir tekniktir. Tekniğin amacı; kulağın daha iyi işitmesi değil, kulağın dinlemeyi öğrenmesidir. Amaç, kulağın ses analizini iyi yaparak işitsel algının gelişmesidir.

Bu metot, işitme fonksiyonu ne kadar düşük olursa olsun kişinin işitme potansiyelini ve işitsel algısının artmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Çocuklar ve Berard Metodu:

 • Dikkati yoğunlaştırır,
 • Algı yükselir, öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Sözel ifade artar,
 • Direnç gösteren çocuklarda uysallık ve öğrenmeye istek görülür,
 • Aile ile iş birliği artar,
 • Arkadaşlarıyla geçimi çok iyi duruma gelir, iyi iletişim kurar,
 • Söz dinleme eğilimi yükselir,
 • Okuma ve konuşma becerisi güçlenir,
 • Dil öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Özgüven artar,
 • Motor hareketler gelişir,
 • İletişimin gelişmesi ile ailede ahenkli bir yaşam oluşur.

Öğrenciler ve Berard Metodu

 • Dikkati yoğunlaştırır,
 • Derse odaklandırır,
 • Zihin dikkati dağıtan sesleri kontrol altına almayı öğrenir,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Derse çalışma isteğini artırır,
 • Hafızayı kuvvetlendirir,
 • Özgüveni artırır,
 • Sözel ve yazılı ifadeyi geliştirir,
 • Sınav stresini ortadan kaldırır,
 • Zamanı iyi kullandırır,
 • Dikkat ve işlem hatalarını azaltır.

Yetişkinler ve Berard Metodu?

 • Dikkati yoğunlaştırır,
 • Özgüveni ve yaşam zevkini arttırır,
 • İş verimliliğini ve performansını arttırır,
 • Hafıza (isim-yüz) güçlenir,
 • Dikkati aynı anda birkaç konu üzerinde odaklayabilmeyi ve bunlar arasında gidip gelmeyi kolaylaştırır,
 • Kişisel gelişime yardım eder,
 • Stresi yönetmek kolaylaşır,
 • Endişeleri yönetebilmeyi sağlar,
 • Strese dayanıklılık yükseldiğinden uyku düzeni sağlar.

Özel Eğitim Alan Çocuklarda Berard etkileri;

Yöntemin etkililiği yurt dışında ve Türkiye’de araştırmalarla kanıtlanmıştır ve Berard yöntemini kullanan aileler, yöntemin olumlu etkisi konusunda hemfikirler…

“Otizm”de ne işe yarar;

 • Alıcı dili ve ifade edici dili geliştirir,
 • Dikkati artırarak göz kontağı kurmaya yardımcı olur,
 • Yönergelere uyma davranışında artma görülür,
 • Algıyı yükseltir,
 • Oyun oynamada ve oyuna katılmada artma görülür,
 • Daha sakin ve mutlu olurlar,
 • Kendilerini daha rahat ifade ederler.

Özgül öğrenme güçlüğünde ne işe yarar;

 • Dikkati arttırır,
 • Ders çalışma isteğini artırır,
 • Konsantrasyon ve odaklanmayı artırır,
 • Sınav kaygısını azaltır,
 • Okuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • İletişimi sağlayarak sosyal alanlarda kendini ifade etmesini kolaylaştırır.

Özel Eğitim Alan Ve Otizmli Öğrencilerin Ana-Babalarının ve Öğretmenlerin Berard Uygulaması Sonrası İfadeleri:

 • İtaat etme yükseldi.
 • İşbirliği arttı.
 • Ödevlerini (eskiye oranla) yapma isteği daha iyi.
 • Yazma ve konuşmada ifade yükseldi.
 • Özgüveni arttı.
 • Hatırlaması daha iyi. (Hem yaptıkları hem çalıştıkları için)
 • Uykusu düzeldi.
 • Direnç azaldı.
 • Arkadaşlarıyla iletişim ve geçimi çok iyi oldu.
 • Konuşurken bizi daha iyi dinlediğini fark edebiliyoruz.
 • Çalışırken odaklanması çok iyi oldu.
 • Verilen komutlara uyması çok iyi oldu.
 • Dinlerken örneğin giyinme becerisi de yükseldi.
 • Dikkatini birkaç çalışma üzerinde odaklayabilmeyi ve değiştirebilmeyi öğrendi.
 • Eğitime koyduğu direnç kırıldı.
 • Çalışırken ortaya çıkan strese karşı dayanıklılık çok iyi oldu.
 • Okuma ve konuşma becerisi yükseldi.
 • Okulda ve evde yaşadığı endişe ve korkular azaldı.

Berard Seansı ve Uygulamalarımız

 • Merkezimizde Eğitim Berard’ın uygulama protokolüne uygun uzmanlar tarafından verilmektedir
 • 20 sefer 30’ar dakikalık süreler halinde dinletiler yapıldığı gibi 10 günlük periyotlar ile günde 2 sefer ve 3 saatlik ara ile uygulanabilmektedir.
 • Dinlemeler uzman uygulayıcılarımızın gözetiminde yapılmaktadır.