tr

Play Attention Nedir?

Play Attention Nedir?

Play Attention Yöntemi

Play Attention ile Dikkat Problemi Çözümlenmesi

Dikkat problemi, kendi içerisinde dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği olmak üzere ikiye ayrılır.

Dikkat eksikliği, çocukların %2-20’sinde henüz çok küçük yaşlardan başlar ve Play Attention yönteminin temelini oluşturur.

Dikkat dağınıklığı ise bir konuya ya da belirli konulara bağlı olarak ortaya çıkar ve genele yayılmaz. Bu açıdan bakıldığında dikkat dağınıklığı, bireyin belirli bir yere kadar kendi çabaları ile üstesinden gelebileceği bir sorundur.

Dikkat eksikliği için ise profesyonel destek almak gereklidir ve Play Attention bu konuda önemli destek sağlamaktadır.

Play Attention Nedir?

NASA tarafından geliştirilen ve astronotların uçuş simülasyonlarının temelini oluşturduğu bir alet olan Play Attention, çocuklara uygulandığında ise ortalama 3,5 ayda ciddi oranlı bir etki göstermektedir. Beyin enerjilerin izlenmesi, bilişsel becerilerin geliştirilmesi ve bu bağlamda davranışların şekillendirilmesi için geliştirilen teknikleri içeren bu eğitim, geliştirici bir eğitim programıdır.

Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite görülen çocuklarda zayıf olduğu bilinen nöral ağların güçlendirilmesini sağlayan eğitim, tam anlamı ile beceri geliştirme ve şekillendirme protokolüdür.

Eğitimin kendi içerisinde yapılandırılmış ve tutarlı olması, kişilerde odaklanma durumunun istekli hale gelmesini, dikkat dağıtıcıların göz ardı edilmesini, yönergelerin takip edilmesini ve başarı önünde set olarak görülen davranışların kontrol etme becerisini arttırmaktadır.

Eğitimi bu denli benzersiz ve etkili kılan ise, performans sonuçlarına bağlı olarak ilerlemesidir. Yani eğitimin başarısının temel kriteri, öğrencinin gerçek yaşamda gösterdiği dönütler ile ölçülmektedir.

Dikkat Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Özellikle aşağıda verilen cümleleri sık sık kullanan kişilerin, çocuklarının dikkat boyutunu görmelerinde ve bizler ile iletişime geçmelerinde fayda vardır. Çünkü dikkat eksikliği, yalnızca çocukluk sürecini kapsayan bir sorun değildir. Bu sorunun görüldüğü çocukların %60-70’i ilerleyen süreçlerde de bu sorunu yaşamaya devam etmektedir.

 • Çocuğum okulda arkadaş edinmekte zorlanıyor.
 • Sınıfta dersi dinlemediği şikayetleri alıyorum.
 • Bir türlü ev ödevini yapmıyor.
 • Kardeşleri ile bir türlü anlaşamıyor.
 • Arkadaşları ile oyun oynamak istemiyor.
 • Zeki olduğunu biliyorum. Ancak testlerde dikkatini toplayamadığı için başarısız oluyor.
 • Yalnızca sevdiği şeyleri yaparken sakin duruyor. Bunun dışında kalan zamanlarda yerinde duramıyor.
 • Çok dağınık, ne yapacağım?

Bu cümleleri sık sık kullanıyorsanız, çocuklarınızın hem bugünü hem de yarınını başarı kılmak için Play Attention yöntemi ile destek almalısınız. Haftada 2 ila 3 gün süren ve ortalama 30-45 dakika ayırmanızı gerektiren bu yöntemin, 5 yaşı üzeri bütün çocuklar ve yetişkinlere uygulanması mümkündür.

Uygulamanın Etkileri

Genellikle ilk 45 gün içinde küçük değişimler ortaya çıkmaya başlar.Bu değişimler:

 • Daha iyi dinleme
 • Daha iyi organize olma
 • Kendi başına ödev yapma eğilimi,
 • Dikkat eksikliğine-hiperaktiviteye bağlı sorunlarda azalma
 • Dikkatin ve konsantrasyonun artışı
 • Motivasyon kazanımı
 • Görsel hafızanın gelişimi
 • Dürtüselliğin azalması
 • Ders başarı desteği
 • Öfke kontrolü
 • Stres ve kaygı yönetimi
 • Zeka gelişim desteği
 • Vücut koordinasyonu
 • Organize olabilme
 • Sorumluluk bilincinin artması
 • İletişim becerileri kazanımı

Yetişkinlere Yönelik Etki Alanları

 • Dikkatin ve konsantrasyonun artışı
 • Motivasyon kazanımı
 • Performans kaygısının azalması
 • Dikkat eksikliği- hiperaktivite sorunlarının azalması
 • İletişim ve sosyal ilişki dengesi
 • Otokontrol kazanımı
 • Organize olabilme
 • Öfke kontrolü
 • Stres yönetimi
 • Görsel hafızanın gelişimi
 • Vücut koordinasyonu