tr

Takım Koçluğunda Etkin Dinleme

Takım Koçluğunda Etkin Dinleme

Takım KoEtkili soru sorabilmek için etkili dinleme çok önemlidir. Takımda bir kişiyi etkili dinlediğinizi göstermenin en iyi yolu onu konuşurken izlemektir. Konuşmacıyı izlerken direk gözlerine baktığınızda konuşmacının dikkati dağılabilir. Direk gözlerine bakmaktansa buruna, kulağa veya yüz civarına bakmak daha iyi olacaktır. Konuşmacıyı tam olarak dinlediğimizi hissettirmek için daha az hareket etmek yerinde olacaktır. Takım çalışmalarında yüzümüzü konuşan kişiye çevirmeliyiz.
Takım koçluklarında konuşma yapan kişi dinlenildiğini görürse, esas konuya gelme ihtimali daha fazladır. Bu arada koç diğer üyelerin tepkilerini gözlemlemelidir. Kim dinliyor? Kim destekliyor? Kim söylenenlerden rahatsız oluyor?
Konuşmacı düşüncelerini söylerken sözünü kesilmemeli, ayrıca derin sessizlik olduğunda da beklenmeli, çünkü konuşmacı derin düşünceye girmiş olabilir. Konuşmacının düşüncelerini toplaması için zamana ihtiyacı olabilir. Sessizlikten korkmayın.

 

Kaynak: Takım Koçluğu El Kitabı, Tony Llewellyn, s. 75-78, Sola Unitas Yayınları, 2020, İstanbul

 

Hızır Türkkan DEMİRKAZIK

Profesyonel Koç