tr

Kariyer koçluğu süreci nasıl uygulanır?

Kariyer koçluğu süreci nasıl uygulanır?

Kariyer koçluğu süreci nasıl uygulanır?

Kariyer koçluğu, bireylerin kariyer hedeflerini belirlemelerine, iş hayatlarında başarılı olmalarına ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir süreçtir. Bir kariyer koçu, bireylerle birlikte çalışarak onların güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya, zayıf yönlerini geliştirmeye ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yönelik stratejiler oluşturmaya yardımcı olur.

Kariyer koçluğunda genel olarak yürütülen faaliyetler aşağıdadır:

Hedef Belirleme ve Değerlendirme:

 • Bütün koçluk türlerindeki ilk adım hedef belirlemedir. Kariyer koçu da bireyin kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerini belirlemesine yardımcı olur.
 • Bireyin değerlerini, tutkularını ve ilgi alanlarını anlamak için görüşmeler ve uygulamalar yapar.

Yetenek ve Güçlü Yönlerin Tanımlanması:

 • Bireyin yeteneklerini, becerilerini ve güçlü yönlerini belirlemek için çeşitli değerlendirme araçları kullanılır.
 • Güçlü yönleri ile ilgili farkındalığı gelişen birey bu alanlarda nasıl daha etkili olabileceğine odaklanır.

Zayıf Yönlerin Geliştirilmesi:

 • Bireyin geliştirmesi gereken beceri ve yetenekler belirlenir.
 • Gelişim planları oluşturularak bireyin zayıf yönlerini güçlendirmesine yardımcı olunur.

Kariyer Planlaması:

 • Bireyin kariyer yolculuğu planlanır ve adım adım hedeflere ulaşmasına yardımcı olunur.
 • Farklı kariyer seçenekleri üzerinde değerlendirme yapılarak en uygun olanı bulmaya çalışılır.

İş Arama ve İş Başvurusu Stratejileri:

 • İş arayan bireylere etkili bir şekilde CV hazırlama, mülakat stratejileri ve iş başvurusu süreçleri network oluşturma iş arama stratejileri konusunda rehberlik yapılır.

İletişim ve İnsan İlişkileri:

 • Bireyin iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olunur.
 • İş ortamında etkili iletişim kurma, liderlik becerileri ve takım çalışması gibi konularda destek verilir.

Stres Yönetimi ve İş Yaşamı Dengelemesi:

 • İş stresi ve baskısıyla başa çıkma konusunda stratejiler geliştirilir.
 • İş ve özel yaşam dengesini sağlama konusunda bireye destek sağlanır.

Kariyer Değişikliği ve Gelişim:

 • Bireyin kariyerinde değişiklik yapma isteği durumunda bu değişiklik sürecini planlanır.
 • Gelişim alanlarını ve yeni fırsatlar koç ve danışan ile birlikte değerlendirilir.

Kişilik Envanteri Uygulamak:

 • Kişilik testleri olarak da bilinen envanterler kariyer koçluğunda bireyin kişisel özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini anlamak amacıyla kullanılır. Bu testler, kariyer koçlarına bireyin tercih ettiği iş ortamlarını, yönetim tarzını, motivasyon faktörlerini ve iş performansını etkileyebilecek diğer kişisel özellikleri değerlendirme imkanı sağlar. Mavi Adım Danışmanlık Türkiye’nin en önemli kişilik envanteri Characterix’i (characterix nedir?) kullanmaktadır?

Kariyer koçluğu, bireyin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleyerek daha tatmin edici bir kariyere ulaşmasına yardımcı olur. Koçlar genellikle bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine özel olarak programlar oluşturur.

 

  Ayrıca Kariyer koçluğunun geleceğiniz ve iş yaşantınızdaki önemi nedir? yazımızı da okuyabilirsiniz.

Geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız Mavi Adım Danışmanlık’tan Kariyer koçluğu almak için başvurun.